สมาคมฟุตบอลฯ ทำความสะอาดสำนักงาน ป้องกันไวรัสโควิด-19

สมาคมฟุตบอลฯ ทำความสะอาดสำนักงาน ป้องกันไวรัสโควิด-19

สมาคมฟุตบอลฯ ทำความสะอาดสำนักงาน ป้องกันไวรัสโควิด-19สมาคมฟุตบอลฯ

สมาคมฟุตบอลฯ

หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563” ซึ่งประกาศให้ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “โรคโควิด-19” เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ซึ่ง พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จำกัด ได้แสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่และพนักงานของสมาคมฯ ด้วยการให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเข้ามาตรวจวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจจะมีไข้และเข้าข่ายติดไวรัสโควิด-19 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในสำนักงานสมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด เพื่อหารือแนวทางรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 1

ทั้งนี้สมาคมฯ ยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคน หมั่นดูแลสุขภาพ และสั่งการไม่ให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปเที่ยวและทำงานยังต่างประเทศ หากเจ้าหน้าที่คนใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษสถานหนัก

ขอบคุณข้อมูลจาก :https://mgronline.com

ติดตามข่าวสารได้ที่ :https://sportsuptodate.net